Ook de Metro laat nu weten dat de NL versie er is!

MetroNLKhan4-7-2016

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Doneren kan nu ook via onze website!

Doneren kan nu ook online via de pagina: https://www.khanacademy.nl/online-doneren/

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

De Nederlandse versie van de Khan Academy nu beschikbaar!

Na ongelooflijke inzet van de vrijwilligers, is het zover, de Nederlandstalige versie is beschikbaar en daar zijn we enorm blij mee! De gebruikersinterface en Fundamental Math zijn nu compleet vertaald:

KhanNLHomePage

We gaan natuurlijk gewoon door met het vertalen van de rest. Een enorme klus om te klaren, dat wel. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 video’s, artikelen en oefeningen. Onze prioriteit ligt echter op de stof van primair tot onderbouw middelbaar onderwijs. En dan valt het wel weer mee.  

Khan Academy US is hard bezig alle tools rondom vertalen te verbeteren, zodat het allemaal nog sneller kan gaan en we ook beter kunnen aansluiten op de Nederlandse stof. We hopen in ons lustrumjaar 2017, wanneer we 5 jaar bestaan nog veel content meer vertaald te hebben.

Wil je ons meehelpen, stuur dan een mail naar maarten@khanacademy.nl.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Onderwijs2032 kan niet zonder een Nederlandstalige Khan Academy!

Beste Karin den Heijer,

Als bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland concludeer je in het NRC artikel d.d. 18 mei 2016 dat er geen draagvlak onder leraren zou zijn voor Onderwijs2032. Je geeft aan dat jij en je directe collega’s dit plan geen goed idee vinden. En alleen op basis van deze steekproef concludeer je daarmee dat dit voor het hele lerarenkorps geldt? Waar was het hele lerarenkorps dan tijdens het consultatieproces  om de door hen gewenste  invulling van onderwijs2032 aan te geven? Volgens de website is er namelijk een uitgebreid traject met een brede inventarisatie en terugkoppeling geweest, zie http://onsonderwijs2032.nl/over-ons/.

Overigens lijkt, volgens  onder meer de MBO raad en verenigingen van Universiteiten en Hogescholen, het grootste bezwaar “het naar de achtergrond verdwijnen van kennis en gebrek aan bewijs voor betere aansluiting op vervolgonderwijs” te zijn. Dan kan ik iedereen in Nederland en dus ook het onderwijsveld geruststellen, want daar is een hele goede en gratis oplossing voor. De Khan Academy (www.khanacademy.org) heeft als missie alle doorlopende leerlijnen van primair tot hoger onderwijs voor rekenen, wiskunde, exacte vakken, programmeren, kunst en menswetenschappen gratis online beschikbaar te stellen. Dit via online video’s van lectures gecombineerd met een adaptieve oefenomgeving en en daar is de Khan Academy dan ook al heel ver mee. Zo ver zelfs dat in 2015 al meer dan een half miljoen Nederlandse lerenden ruim 1,25 miljoen keer buiten het reguliere onderwijs om de Engelstalige versie hebben weten te vinden en daar hun deficiënties mee hebben opgelost. Die sommigen te danken hadden aan het falen van hun leraren en docenten, zoals wij regelmatig teruggekoppeld krijgen. En het mooie is dat deze omgeving sinds enkele weken ook in het Nederlands (nl.khanacademy.org) beschikbaar is, beginnend bij rekenen en wiskunde.

Je stelt voor om het plan te laten toetsen aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem en geeft tegelijkertijd als advies er geen cent onderwijsgeld aan te verspillen. Ook dat toetsen is dus een verspilling van geld. Ik weet inderdaad een veel betere besteding van het geld: stop het in de complete vertaling van de Khan Academy naar het Nederlands.

Voorzitter van de ANBI Stichting Khan Academy Nederland
Yvonne Kleefkens

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Wiskunde, sterkteleer en filosofie gehaald dankzij Khan Academy!

Als toelichting bij een onduidelijke schoolcursus wiskunde, sterkteleer of filosofie ga je maar opzoek naar uitleg op internet. Youtube staat vol met filmpjes, Vaak onduidelijk, onverstaanbaar en niet met het gewenste niveau of toepassing.

Khan werd me ooit aangeraden tijdens een gesprek in de trein door een jongen die het gebruikte buiten school. Gewoon voor zelfstudie.

De eerste indruk was verzorgd, helder en overzichtelijk. Door de overzichtelijke indeling in hoofdstukken per thema heb je snel de stof passend bij de gewenste toepassing.

Met regelmatige korte testmomenten is het prettig en motiverend studeren.

Inhoud is goed, helder en met een volgbaar tempo verteld.

De presentatie met paint-achtig schrijfwerk word soms wat chaotisch en kan misschien beter. Al is met iemand meekijken die zelf dingen opschrijft terwijl hij vertelt misschien juist wel goed voor het leerproces.

Khan is zeker een aanrader, ook medestudenten waren er mee geholpen.

Hgr Rense, student architectuur en bouwkunde

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Zou jij voor of tegen zijn?

Stel je voor dat er een online plek is waar iedereen, over de hele wereld, jong én oud, arm én rijk, op zijn eigen manier, al dan niet onder begeleiding en in eigen tempo gratis alles kan leren: van wiskunde tot geschiedenis, van muziek tot schilderkunst. Zou jij daar voor of tegen zijn? Die plek is er en heet de Khan Academy, maar is Engelstalig.  De Khan Academy is al vertaald naar onder meer een Engelse versie, Spaanse versie, en Franstalige versie.

Help jij ons mee met het vertalen van de Khan Academy naar het Nederlands?

  • Stort je gift op rekeningnummer NL62 TRIO 0254662722 t.n.v. ANBI Stichting Khan Academy NL. 
  • Geef deze boodschap door!
Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Wie wil ons helpen met PR?

Vives_149_pag_kahn3

In de Vives van deze maand hebben we een oproep gedaan voor hulp bij onze PR, hartelijk dank aan de redactie! 
Het eerst aanbod is al gedaan, wie helpt ons nog meer?

Dit is waar de Stichting hulp bij kan gebruiken:

  • herontwerp website: we kunnen nu b.v. bovenaan geen vaste informatie kwijt, het is nu vooral een “blog”.
  • webmaster / contentmaster
  • Bloggen op de site
  • nieuwsbrief herontwerp
  • Nieuwsbrieven schrijven en uitsturen
  • Twitter/facebook/linkedIn
  • Promotiefilmpjes maken / pr campagne

Hosting gebeurt al gratis voor ons.

Op dit moment kunnen we er slechts minimale tijd in steken, meestal niet meer dan 3 uurtjes per maand.

Dus alle hulp is welkom!

 Vives_149_pag_kahn2

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Goed nieuws! Nederlandse testversie bijna live, help je mee bij de laatste loodjes?!?!

Ja, het gaat nu dan toch echt gebeuren!

Bij hoge uitzondering mogen wij als Nederland zonder voice-overs live gaan met de test versie. De overige de eisen aan de testversie zijn namelijk bijna bereikt:

  groenvinkje Het platform is vertaald (high priority) dankzij de enorme inzet van een klein aantal vrijwilligers;
 groenvinkje De oefeningen van “Fundamental MATH” (d.w.z. “early math”, “arithmetic”, “pre-algebra” en “basic geometry”) zijn vertaald, ook  dankzij de enorme inzet van diezelfde vrijwilligers;
 groenepijl Nu nog de laatste loodjes voor het ondertitelen! We hebben maar een kleine 150 filmpjes te gaan. Het ondertitelen kost ongeveer een half uur per filmpje.  Als we dat met 20 man/vrouw kunnen doen, hoeft ieder er maar 10 te doen ofwel 5 uur vertalen per persoon en kunnen we met 2 tot 4 weken klaar zijn.

Dus hopen we in mei live te gaan met de testversie: wil jij ons hier graag bij helpen?
Neem dan contact op met Yvonne (yvonne@khanacademy.nl)  of Maarten (maarten@khanacademy.nl). Wij zullen, al naar gelang je beschikbare tijd en interesse, een aantal te ondertitelen video’s voor je reserveren en je uitleggen hoe je aan de slag kunt.

Toelichting Translation Stages

Bij voorbaat dank voor je hulp!!

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

In 2015 meer dan 1 en 1/4 miljoen bezoekers aan Khan Academy vanuit NL!

Hieronder de statistieken over 2015, per provincie. Meer dan 30% blijft langer dan 5 minuten op de site. Dit gemiddelde is nog lager dan het doel Khan breed is, mede ook doordat nog niet alles vertaald is.Screen Shot 2016-01-27 at 11.15.45 AM

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Digitalisering bepaalt mede de toekomstbestendigheid van het onderwijs

Ons bestuurslid Mariette Siemons en lid van de Raad van Toezicht Paul Rullmann geven hun visie op toekomstbestendig onderwijs in de Hobéon Special van januari 2016. Paul zegt onder meer:

Het is belangrijker dat de adrenaline stroomt, dan dat een student alles volgens het boekje leert’.

Met het laten stromen van de adrenaline weet Khan Academy met zijn op gamification gebaseerde adaptieve leeromgeving wel raad!

GamifVb

In onze praktijk merken we hoeveel moeite docenten in het beroepsonderwijs soms hebben om aansluiting te houden bij de veranderde competenties, cultuur en ICT-vaardigheid van studenten. Maar die aansluiting is wel heel belangrijk om tot effectief onderwijs te komen.

Gelukkig weten de studenten Khan Academy wel te vinden: in 2015 is Khan Academy vanuit Nederland ruim 1,25 miljoen keer bezocht.

En Mariette geeft aan: 

Werk meer vanuit leerdoelen. Dat biedt meer mogelijkheden voor creatieve werkvormen dan het volgen van de methode.

Met het oog op 21e-eeuwse vaardigheden ziet Mariette nog een andere relevante ontwikkeling waar Khan Academy op inspeelt.

Competenties als samenwerken, creatief vermogen en communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker. Bij het ontwikkelen van die vaardigheden is zelfsturend vermogen een belangrijke factor. Behalve competenties als goed plannen zijn reflecteren, vertrouwen en motivatie belangrijk.

Dat ziet Khan Academy ook in en biedt de mogelijkheid om met elkaar te communiceren en vragen te stellen over onderwerpen en werkt aan het cultiveren van de Growth Mindset van studenten.

De beide volledige artikelen kun je hier lezen

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie