Beste vrijwilligers van Khan Academy,

In de vorige berichten zijn we ingegaan op de veranderingen bij Khan. Khan heeft een belangrijke bijdrage geleverd in beschikbaar maken van gratis lesmateriaal, in allerlei lessituaties en landen. Dat hebben we in Nederland voornamelijk gerealiseerd met vrijwilligers, waarvoor dank. De volgende stap in de ontwikkeling van Khan is ook duidelijk, dat is Khanmigo.

Khanmigo is de AI assistant van Khan Academy en gaat een vervolg geven op de bekende filmpjes en andere invulling geven aan de ondersteuning van leerlingen en leerkrachten. In de komende berichten willen we ingaan op wat Khanmigo is, en wat het betekent voor leerlingen en leerkrachten.

Binnen het onderwijs is er veel onrust over AI. Angst is dat leerlingen met ChatGTP werkstukken maken of vraagstukken oplossen. En daarmee de vraag stellen: gaan leerlingen nog vaardigheden leren? Dit kan leidden tot het verbieden van AI, in onze ogen een verkeerde beweging.

Khan kiest voor een andere richting. Khanmigo geeft geen antwoorden, maakt geen werkstukken. Kahnmigo helpt leerlingen in het vragen stellen en leren van vaardigheden. Khanmigo is dus een ander soort AI assistant dan ChatGTP. Khanmigo helpt leerlingen om beter te leren. De volgende keer gaan we meer op de werking in.

Khanmigo biedt studenten aan om een gesprek te voeren met een historisch figuur

Khanmigo biedt studenten aan om een gesprek te voeren met een historisch figuur

Als je interesse hebt om een bijdrage te leveren aan Khanmigo of AI in het onderwijs , stuur dan een mail naar info@khanacademy.nl Khanmigo is nog niet beschikbaar in Nederland. Zie ook dit filmpje op Youtube.

We horen graag van jullie!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van stichting Khan Academy NL,

Kees Mensch