Voorbeelden

Koningin Julianaschool

Lees ook het interview met de directeur in “Zo kan het ook” van in “Kader Primair” (Susan de Boer, www.avs.nl) en het artikel uit VIVES: “Reken maar dat ik KHAN rekenen!”.

In 2011 heeft Arco de Bonte in zijn klas op de Koningin Julianaschool uit ’s Gravenpolder een pilot gedaan met het gebruik van de Khan Academy. Hij is zelf bestuurslid van de Khan Academy Nederland en erg enthousiast over het verloop van de pilot, getuige het onderstaande blog dat hij na afloop schreef:


Drie weken lang gingen de rekenboeken niet open. Toch werd er dagelijks met veel plezier gerekend. Toen ik na de eerste keer dat we met de Khan Academy bezig geweest zijn het dashboard bekeek dacht ik dat er iets niet klopte. Toen ik goed keek was de eerste leerling binnen een kwartier na schooltijd thuis alweer aan de slag! Er werd dus zelfs thuis hard gerekend!

Na de eerste keer rekenen binnen de Khan Academy is de uitslag van de peiling: 23 leerlingen – extreem leuk, 3 leerlingen – heel leuk. Een tweepuntsschaal was voldoende geweest.

Khan Academy is zeer geschikt om te gebruik binnen en buiten het klaslokaal.
De leerlingen van groep 7c van de Koningin Julianaschool weten de voordelen van het rekenen binnen de Khan Academy zo op te noemen. Onder andere worden de volgende voordelen genoemd:
  • Je kan typen en hoeft niet meer te schrijven.
  • Je kan er iets mee halen.
  • Je hoeft niet stil te zijn, je mag overleggen.
  • Nu kan je verder gaan!
  • Je merkt hoe je niveau is.
  • Voor kinderen die het moeilijk vinden, wordt het stapje voor stapje steeds moeilijker.
  • Je kan zelf kijken welke sommen je wil.
  • Als je het niet snapt kan je een filmpje bekijken.
  • Hier ontdek je ook meer.
  • Als je een vraag hebt hoef je niet te wachten.
Soms leek het lokaal wel een bowlingbaan. Tien sommen achter elkaar goed is een streak! En vooral aan het begin regende het badges. Heel stimulerend voor de leerlingen!
 
De tweede keer al waren de eerste leerlingen al bezig met het berekenen van de graden van een hoek. Stof die we nog nooit gehad hadden, maar die ze toch onder de knie kregen. Leerlingen vonden het ook leuk om elkaar ermee te helpen. Na de uitleg van een leerling aan zijn medeleerling wat een rechte hoek is vroeg de medeleerling: “Dus een rechte hoek is een vierkant (vingers in de vorm van een vierkant) met twee zijkanten eraf?”
Verder waren leerlingen bezig met priemgetallen, breuken vermenigvuldigen, grafieken, negatieve getallen en sommigen probeerden zelfs de sinus, tangens en cosinus. Op dat laatste na kwamen ze er prima uit. ’t Viel me op dat daarbij de hints liever gebruikt werden dan de instructiefilmpjes. De hint laat de berekening stap voor stap van som tot antwoord zien. Leerlingen hebben hierbij de mogelijkheid om mee of vooruit te rekenen. Voor het begrijpen van de hints (en soms ook de vraag) werd gebruik gemaakt van translate.google.nl.

Dit is hoe in Kuna Idaho de Khanacadamy gebruikt en ervaren wordt: 

Heb je zelf gebruik gemaakt van de Khan Academy en wil je die ervaring delen? Mail ons dan je verhaal!