Start en speel ermee!

Start en speel ermee!

Door vooraf tijd te investeren in de Khan Academy raken leerlingen vertrouwd met de site en ontdekken ze op welke gebieden ze nog dingen bij kunnen leren. Het uitzoeken hoe u het beste kunt starten met de KA is niet het enige dat u moet doen. Het is ook van belang dat u kijkt hoe u het klaslokaal zo effectief mogelijk kunt inrichten voor het gebruik van de KA. Het is bovendien handig om te kijken welke technologie (bv. laptops) u tot uw beschikking hebt. Zie ook randvoorwaarden.

Gebruik het spel de Khan Challenge om uzelf en uw collega’s de Khan Academy te leren gebruiken in combinatie met het lesplan voor de Proeverij (twee teamsessies van twee uur).

________________________________________
Vooraf: Aanmelden
Je kunt ook spelen met de Khanacademy zonder een account te nemen. Je resultaten worden dan echter niet opgeslagen.

Voor het praktische gedeelte zoals Accounts aanmaken, verwijzen we naar het gedeelte op de engelstalige versie “Getting Started”, dat hiermee begint: “Setting up – a class”: http://www.khanacademy.org/toolkit/setting-up-accounts

Een groep maken:

1. Log in op de Khan Academy met je eigen account
2. Vertel elke leerling wat je Khan Academy ID is (meestal je emailadres)
3. Leerling logt in en gaat naar profile
4. Leerling klikt op ‘Coaches’ en voegt jouw Khan Academy ID toe.

________________________________________
Begin bij het begin

 • Begin bovenaan de kenniskaart. Leerlingen werken gedurende een bepaalde periode aan de oefeningen. Ze kunnen eerder stoppen als ze een bepaald niveau bereiken.
 • Voordeel: Leerlingen ontdekken de gaten in hun kennis en ze krijgen de kans om vergeten onderwerpen op te frissen.
 • Nadeel: Het kost veel tijd om het passende niveau te bereiken. Vooral voor leerlingen die al op een hoog niveau zitten.

________________________________________
Begin met een vooraf opgestelde lijst van oefeningen en video’s

 • Leerlingen werken door een vooraf vastgestelde lijst van oefeningen gedurende een bepaalde periode.
 • Voordeel: Leerkrachten kunnen aangeven welke oefeningen vereist zijn voor een cursus. Bovendien kunnen ze veelvoorkomende gaten in de kennis van leerlingen traceren.
 • Nadeel: Voor leerkrachten kan het tijdrovend zijn om lijsten van alle onderwerpen te maken. Bovendien worden de individuele gaten in de kennis van leerlingen niet in kaart gebracht.

________________________________________
Kies voor een ‘challenge’

 • Leerlingen kiezen voor een ‘challenge-oefening’ om te ontdekken op welke gebieden ze nog dingen kunnen leren.
 • Voordeel: Een efficiënte manier om achter de gaten in kennis te komen.
 • Nadeel: ‘Challenge-oefeningen’ zijn intensieve oefeningen. Het kan te veel of te moeilijk zijn voor sommige leerlingen.

________________________________________
Stel proces-doelen

 • Leerlingen stellen continu doelen om binnen een bepaalde periode vijf filmpjes of vijf oefeningen te maken.
 • Voordeel: De leerlingen raken gewend aan het stellen van doelen en nemen zelf het voortouw in het leerproces.
 • Nadeel: Het is lastiger om de gaten in kennis te traceren.