Tips van en voor docenten

Tips van en voor docenten

In 2013 hebben een aantal TTO scholen proefgedraaid met de Khan Academy in het wiskunde onderwijs. Onderstaande tips zijn het resultaat van dit project.

Techniek

 • Zorg voor voldoende technische en aanvullende voorzieningen in de klas. Niet alleen pc’s, maar ook bijv. een digibord en/of whiteboard.
 • Houd schriftelijk werk achter de hand voor het geval internet of pc’s het laten afweten.

 Kennismaken met Khan Academy

 • Maak tijd vrij om erin te duiken.
 • Zet door na de eerste moeilijke weken. Leerlingen, inclusief jijzelf,  moeten er even aan wennen om ermee te leren werken.
 • Zoek in eerste instantie geschikte oefeningen bij het onderwerp. Filmpjes krijgen de leerlingen vanzelf aangeboden als het nodig is. Lopen leerlingen vast met bepaalde filmpjes (omdat het te moeilijk is) hoor je dit van hen terug. (Als je dit vervelend vindt, zul je ook de filmpjes van te voren moeten bekijken)

Didactiek

 • Vervang opdrachten uit het boek voor opdrachten uit de Khan Academy. Zo is het een onderdeel van het huiswerk en komt het er niet extra bovenop.
 • Stel kwaliteitseisen in plaats van kwantiteitseisen aan het werken op Khan Academy:  “Zorg dat je weet  hoe je de inhoud van een cilinder uitrekent” in plaats van “thuis een half uur aan Khan Academy werken”.
 • Instructie over de specifieke uitwerkingen van opgaven vinden leerlingen over het algemeen prettig. Wissel daarom computerlessen af met instructie en schriftelijk werken.
 • Voer regelmatig gesprekjes met de leerlingen; over de leerstof, hun vorderingen, vragen en doelen. Dit kan indivdidueel, in kleine groepjes of met de hele groep. Ook al wordt er digitaal geleerd, de rol van de docent en de interactie met de leerlingen blijft enorm belangrijk.
 • Ga je voor proficient (een 9 of 10, bijna foutloos) of ga je voor voldoende? Kijk dan naar de blaadjes i.p.v. de gekleurde blokjes. Bijv. 22 v.d. 24 blaadjes is voldoende.
 • Leer de leerlingen aan om – als een goed antwoord fout gerekend wordt –  even één keer door te klikken naar de oplossing om te zien welk soort antwoord gevraagd wordt. Zo is bijvoorbeeld 4pi het goede antwoord, maar de doorberekende versie 12,566… wordt fout gerekend.

Schriftelijk werk

 • Laat bepaalde opgaven (zoals vergelijkingen) overnemen in het schrift en de stappen om tot de oplossing te komen allemaal uitwerken. Dit is handig om te checken of leerlingen het goed begrepen hebben en om denkfouten op te sporen.
 • Gebruik het schrift tweeledig: Voorin de opgaven uit het boek, achterin (schrift omdraaien) de Khan-opgaven.
 • Een overzicht van het gemaakte werk op papier (naast de pc) kan prettig zijn, want dan hoef je als docent niet steeds naar de resultaten op de pc.