Waarom Engels geen probleem is

Sommige docenten schrikken zó van de Engelstalige filmpjes, dat ze bij voorbaat al besluiten dat hun leerlingen er niet mee kunnen werken. In de praktijk blijkt het Engels meestal geen probleem, zoals hieronder te lezen is in het verhaal van basisschoolleerkracht Arco. Natuurlijk zijn er wel leerlingen voor wie dat kan gelden, maar die kunnen met wat extra ondersteuning en de volgende tools ook uit de voeten.
http://translate.google.nl/
http://mathandmore.fridoverweij.com/dictionary.html

Ik K(h)an Engels!

Zelfs basisschoolleerlingen vinden hun weg in de Engelstalige omgeving 

Een plus voor de plusgroep

We gebruiken de Khan Academy structureel in onze plusgroep. Voor deze leerlingen vinden we het juist een voordeel dat de Khan Academy Engelstalig is. Naast aandacht voor de rekenvaardigheden en informatievaardigheden zijn we in de plusgroep juist ook op Engels gericht. Hiervoor werken de leerlingen bijvoorbeeld ook met Holmwood’s.

Google chrome voor reguliere leerlingen

Voor andere leerlingen is het soms wel pittig dat de omgeving in het Engels is, maar met de vertaalmogelijkheid in Google Chrome en aandacht voor de verschillen tussen het Amerikaanse en het Europese getallensysteem (bijvoorbeeld de omwisseling van de punt en de komma) komen ze er over het algemeen wel uit.

Geruisloze sommen

Op de vraag aan een leerling of zij het lastig vond dat de filmpjes in het Engels zijn gaf ze als antwoord: “Nee hoor, ik zet het geluid gewoon uit.” Doordat de sommen helemaal uitgeschreven worden kon ze hiermee toch gewoon de stappen volgen.

Arco de Bonte, basisonderwijs – groep 8