Op zoek naar leerkrachten

2020 is een onvoorstelbaar vreemd jaar geworden waarin heel veel zekerheden onder druk zijn komen te staan: gezondheid, werk, familie, vriendschap. We hopen dat het goed met jou en met je naasten gaat.

We hopen ook dat alles goed gaat met de kinderen en de leerkrachten in jouw omgeving, want voor iedereen in het onderwijs is dit zeker ook een heel ander schooljaar dan we ooit hadden kunnen bedenken.

Copyright Annie Spratt

Copyright Annie Spratt

Vanuit Khan Academy NL willen we ons graag blijven inzetten voor leerlingen in Nederland en hun leerkrachten, om hen te ondersteunen bij het leren op hun eigen tempo en hun eigen plek. En door deze pandemie zijn we er van overtuigd dat de manier waarop kinderen leren en de plek waar ze leren ook na alle lockdowns blijvend veranderd is.

En waar we al sinds 2012 mee bezig zijn, is nu ineens voor iedereen relevant geworden. Online onderwijs met een passend aanbod voor alle leerlingen in Nederland.

Wat gaan we doen?

Om dit te bereiken zijn we vanuit Khan Academy NL op zoek naar leerkrachten die willen helpen om de inhoud van www.khanacademy.org beter aan te laten sluiten op de Nederlandse onderwijssituatie. Vanuit een Nederlands curriculum, met eigen content en in lijn met de Nederlandse leerdoelen. Zodat leerlingen in de toekomst altijd kunnen blijven leren, waar en wanneer dat ook nodig is.

Komend jaar willen we graag een volgende stap zetten om nog meer content van Khan Academy passend te maken voor het Nederlandse onderwijs.

Naar wie zijn we op zoek?

Daarvoor willen we starten met enkele gerichte vakken en zijn op zoek naar leerkrachten die ons daarbij zouden willen helpen. Het gaat om:

  • rekenen, basisschool, jaar 5 of 6
  • biologie / mens & natuur / natuur & techniek, voortgezet onderwijs, jaar 2 of 3

Meedoen of reageren?

Ben je geïnteresseerd in of al betrokken bij Khan Academy NL en lijkt het je leuk om aan dit plan mee te werken, neem dan vooral contact op via erik@khanacademy.nl. We bespreken dan graag met je hoe jij hier een bijdrage aan zou kunnen leveren!

Met vriendelijke groet,
het bestuur van stichting Khan Academy NL,

Kees Mensch
Marij Dings
Erik Mooij


Bovenstaande tekst is recent verstuurd naar alle nieuwsbrieflezers. Niet ontvangen? Rechts in de zijbalk kunt u uw emailadres achterlaten. Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier lezen. Kent u een leerkracht die voldoet aan het gezochte profiel? Delen is fijn!

Geplaatst in Docent, Nieuws | Plaats een reactie

Effect Khan Academy: leerlingen boeken meer resultaat

Tweejarig onderzoek in de USA onder 173 docenten en meer dan 10.000 leerlingen wijst uit dat leerlingen, die 60% van hun wiskunde op Khan Academy doen een 1.8 hogere testscore hebben dan verwacht.

Grafiek scores

Sinds kort heeft de Khan Academy US een nieuwe pagina over de effecten van het gebruik van de Engelstalige versie in de US, lees meer op khanacademy.org/about/impact 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Lees het verslag van ESHA2016

In oktober vond de biënnale van de European School Heads Association te Maastricht plaats. In het nieuwe ESHA magazine is het verslag te lezen van deze inspirerende bijeenkomst. Op bladzijde 28 kun je het 2e artikel vinden over de Khan Academy aan de hand van onze voorzitter, Yvonne Kleefkens.

Daarin geeft zij onder meer tips voor het inzetten van Khan Academy in je eigen onderwijs, zoals voor het zelf opdoen van inspiratie en het achterhalen en repareren van lacunes voor je gehele groep of voor individuele leerlingen en studenten.

Veel leesplezier!

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Positieve effecten Khan Academy ook in NL aangetoond!

Caspar Bontenbal heeft via onderzoek het effect aangetoond van Khan Academy Wiskunde bij vmbo2 leerlingen:

Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van algebraïsche expertise bij de onderzoekgroep groter is dan die van de controlegroep.

De leerlingen zijn overwegend positief over het gebruik van deze website.

Er is een trend tussen het gebruik en de ontwikkeling van algebraïsche expertise.

Geadviseerd wordt om het gebruik van Khan Academy ook in andere domeinen te onderzoeken.

Lees hier het complete rapport

growth-chart

In de periode 2013 – 2014 zijn een drietal onderzoeken gedaan naar het effect van Khan Academy op het leren van wiskunde, zowel in Chili als in Amerika door de onder meer de FSG en de SRI.

Eén van de interessante conclusies is dat niet zozeer Flipping the Classroom (video thuis bekijken) favoriet is bij docenten en lerenden, maar juist de extra oefenmogelijkheden van het adaptieve platform. Onze bevindingen bij een eerste pilot in Nederland op de basisschool wees eigenlijk hetzelfde uit: de oefenomgeving werd het meest gebruikt en gewaardeerd door de leerlingen.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Sheets van Khan Academy sessie op de Onderwijsdagen 2016

We waren uitgenodigd door de organisatie om een sessie te wijden aan “Onderwijs voor iedereen met Khan Academy” binnen het “Thema Digitaal leermateriaal”.
Fijn dat er weer meer mensen lerenden kunnen doorverwijzen naar deze prachtige, gratis leeromgeving!

20161109owd De hele presentatie vind je hier: 20161109owd

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Salman Khan over de mogelijkheden die adaptief leren ons gaat bieden

Salman Khan besprak op Tedx hoe adaptief leren op basis van eigenaarschap kan leiden tot een omgekeerde piramide. Door technologie vervallen immers steeds meer banen in de basis- (handwerk) en middenlaag (informatie verwerken) van de maatschappij. In de top zitten de ondernemers, kunstenaars en researchers. Door adaptief leren kunnen we de top verbreden en iedereen weer zinvol werk geven.

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

KhanNL op 9 november op Onderwijsdagen 2016

De Onderwijsdagen van Kennisnet en Surf vinden dit jaar op 8 en 9 november plaats in het WTC te Rotterdam. Op de dag voor primair en voortgezet onderwijs, 9 november, is ook Khan Academy Nederland aanwezig met een sessie.

Tijdens deze sessie kunnen deelnemers ervaren hoe adaptief en gepersonaliseerd Khan Academy is. Wij willen het onderwijs laten zien hoe Khan Academy in Nederland doorontwikkeld is en hoe de Engels- en Nederlandstalige versies kunnen helpen bij gepersonaliseerd onderwijs. Niet alleen door adaptieve onderwijs aan te bieden aan leerlingen maar ook leerkrachten inzicht te geven in de vorderingen van de leerlingen. Want Khan Academy is zoveel meer dan filmpjes over rekenen!

Tot ziens op De Onderwijsdagen

Tijd: 13:30u
Zaal: Diamond II
Plaats: WTC, Rotterdam
Meer informatie: www.deonderwijsdagen.nl

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Nieuw doel: Internationaal erkende Khan Academy diploma’s

In deze video legt Salman Khan in 1:29 minuut uit waarom hij internationaal erkende diploma’s zo belangrijk vindt. Aan het eind betuigt Nobelprijswinnares Malala haar steun:

Om dat doel te bereiken doet Khan Academy mee aan de zogenaamde “100&Change” wedstrijd van de MacArthur Foundation in de hoop op $100 miljoen.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Comenius subsidie: grijp je kans! (Intentieverklaring moet 7 oktober binnen zijn. )

Voor professionals in het hoger onderwijs biedt het Comeniusproject 2017 mooie kansen om een project met de Khan Academy gesubsidieerd te krijgen, zie ook www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

“Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor … onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten … Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track) … die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs … bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan: stimulerend onderwijs (vernieuwing van curriculum of werkvormen)…”
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2016, 14:00 uur, mits uiterlijk 7 oktober 2016, 14:00 uur een intentieverklaring is gediend, deze kan gemaild worden naar opro@nro.nl.

Grijp je kans zou ik zeggen!

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Gezocht door Surf: Vakcommunities die open onderwijsmaterialen inzetten

Speciaal verzoek van Surf:

SURFnet bereidt dit jaar wederom een publicatie voor met ‘good practices’ gericht op Onderwijs Op Maat. Een van de focusthema’s dit jaar, is het delen en hergebruiken van open leermaterialen binnen vakcommunities. Dit zijn communities waar docenten van één bepaald vakgebied met elkaar inhoudelijk samenwerken en uitwisselen, gebruik makend van open onderwijsmaterialen.

Samen met de Special Interest Group Open Education is SURFnet nu op zoek naar case studies uit het MBO, HBO en WO. Case studies waarin open onderwijsmaterialen binnen bepaalde vakcommunities succesvol ingezet worden, bijvoorbeeld voor flexibilisering van het onderwijs (onderwijs op maat) of het uitbreiden van een gezamenlijke pool van leermaterialen.

In de best practices gaat SURFnet belangrijke ‘lessons learned’ in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van communityvorming, het creeren van een cultuur van delen en hergebruik en het motiveren van docenten. Daarnaast dienen de best practices als inspiratiemateriaal voor geïnteresseerden in open leermaterialen.

 

Maak je deel uit van, of ken je, vakcommunities die materialen van de Khan Academy, of andersoortige open onderwijsmaterialen, inzetten voor deze doeleinden? En lijkt het je leuk om mee te werken aan een publicatie hierover? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur daarvoor een e-mail naar Gijs Houwen (g.c.houwen@hr.nl ), met daarin een korte beschrijving van je good practice.

Gijs Houwen.
Kerndocent Onderwijskunde & Beroepsvorming
 
Instituut voor Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Locatie: Museumpark, kamer MP.L01.132
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie