Jos Maassen nieuwe voorzitter Stichting Khan Academy NL

Een nieuwe voorzitter, dezelfde missie: Stichting Khan Academy Nederland blijft gratis inspirerend online leren aanbieden. Zodat leerlingen zelf kunnen bepalen waar, wanneer en met wie ze willen leren. Het Nederlandse (leer)platform met instructiefilmpjes en oefeningen wil zijn naamsbekendheid vergroten in het onderwijs én daarbuiten. En zoekt hulp in de vorm van vrijwilligers en vertalers. Help je mee?

Jos Maassen

Jos Maassen studeerde Onderwijskunde (Leren met nieuwe media) en volgde o.a. een leergang Leadership in Sales aan Nyenrode. Hij houdt zich als learning innovator een medeoprichter van MOOCFactory bezig met het innoveren van leren. ‘Ik ontwikkel MOOCs, Massive Open Online Courses, en SPOCs, Small Private Online Courses. Via die courses kunnen deelnemers online leren, op hun eigen manier in hun eigen tijd. Khan Academy past daar uitstekend tussen.’

Lees waarom de vorige voorzitter Yvonne en nieuwe voorzitter  Jos fan zijn van de Khan Academy …

Geplaatst in Nieuws | 2 Reacties

Ik draag de voorzittershamer over

Beste allen,

Met veel plezier heb ik de afgelopen drie jaar de functie van voorzitter vervuld. De  mooiste momenten van mijn voorzitterschap om op terug te kijken waren natuurlijk het live gaan van de Nederlandstalige versie in 2016 en het 5 jarig jubileum van afgelopen januari waar we als  team op getoast hebben.

Dat alles dankzij de enthousiaste inzet van al onze vrijwilligers: het kernteam, ons bestuur, de raad van toezicht, onze Dutch Language Advocate Maarten en onze gemeenschap van vertalers. Bedankt allemaal voor de fijne samenwerking en de mooie tijd!  

De hamer draag ik met genoegen en vol vertrouwen over aan Jos Maassen, onze nieuwe voorzitter. Ook ben ik blij dat sinds juni twee nieuwe leden het bestuur zijn komen versterken: Marij Dings en Erik Mooij. 

Dat belooft veel goeds voor de Khan NL toekomst en ik wens het nieuwe bestuur dan ook een mooie en succesvolle tijd toe!

Yvonne Kleefkens

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Effect Khan Academy: leerlingen boeken meer resultaat

Tweejarig onderzoek in de USA onder 173 docenten en meer dan 10.000 leerlingen wijst uit dat leerlingen, die 60% van hun wiskunde op Khan Academy doen een 1.8 hogere testscore hebben dan verwacht.

Grafiek scores

Sinds kort heeft de Khan Academy US een nieuwe pagina over de effecten van het gebruik van de Engelstalige versie in de US, lees meer op khanacademy.org/about/impact 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Lees het verslag van ESHA2016

In oktober vond de biënnale van de European School Heads Association te Maastricht plaats. In het nieuwe ESHA magazine is het verslag te lezen van deze inspirerende bijeenkomst. Op bladzijde 28 kun je het 2e artikel vinden over de Khan Academy aan de hand van onze voorzitter, Yvonne Kleefkens.

Daarin geeft zij onder meer tips voor het inzetten van Khan Academy in je eigen onderwijs, zoals voor het zelf opdoen van inspiratie en het achterhalen en repareren van lacunes voor je gehele groep of voor individuele leerlingen en studenten.

Veel leesplezier!

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Positieve effecten Khan Academy ook in NL aangetoond!

Caspar Bontenbal heeft via onderzoek het effect aangetoond van Khan Academy Wiskunde bij vmbo2 leerlingen:

Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van algebraïsche expertise bij de onderzoekgroep groter is dan die van de controlegroep.

De leerlingen zijn overwegend positief over het gebruik van deze website.

Er is een trend tussen het gebruik en de ontwikkeling van algebraïsche expertise.

Geadviseerd wordt om het gebruik van Khan Academy ook in andere domeinen te onderzoeken.

Lees hier het complete rapport

growth-chart

In de periode 2013 – 2014 zijn een drietal onderzoeken gedaan naar het effect van Khan Academy op het leren van wiskunde, zowel in Chili als in Amerika door de onder meer de FSG en de SRI.

Eén van de interessante conclusies is dat niet zozeer Flipping the Classroom (video thuis bekijken) favoriet is bij docenten en lerenden, maar juist de extra oefenmogelijkheden van het adaptieve platform. Onze bevindingen bij een eerste pilot in Nederland op de basisschool wees eigenlijk hetzelfde uit: de oefenomgeving werd het meest gebruikt en gewaardeerd door de leerlingen.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Sheets van Khan Academy sessie op de Onderwijsdagen 2016

We waren uitgenodigd door de organisatie om een sessie te wijden aan “Onderwijs voor iedereen met Khan Academy” binnen het “Thema Digitaal leermateriaal”.
Fijn dat er weer meer mensen lerenden kunnen doorverwijzen naar deze prachtige, gratis leeromgeving!

20161109owd De hele presentatie vind je hier: 20161109owd

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Salman Khan over de mogelijkheden die adaptief leren ons gaat bieden

Salman Khan besprak op Tedx hoe adaptief leren op basis van eigenaarschap kan leiden tot een omgekeerde piramide. Door technologie vervallen immers steeds meer banen in de basis- (handwerk) en middenlaag (informatie verwerken) van de maatschappij. In de top zitten de ondernemers, kunstenaars en researchers. Door adaptief leren kunnen we de top verbreden en iedereen weer zinvol werk geven.

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

KhanNL op 9 november op Onderwijsdagen 2016

De Onderwijsdagen van Kennisnet en Surf vinden dit jaar op 8 en 9 november plaats in het WTC te Rotterdam. Op de dag voor primair en voortgezet onderwijs, 9 november, is ook Khan Academy Nederland aanwezig met een sessie.

Tijdens deze sessie kunnen deelnemers ervaren hoe adaptief en gepersonaliseerd Khan Academy is. Wij willen het onderwijs laten zien hoe Khan Academy in Nederland doorontwikkeld is en hoe de Engels- en Nederlandstalige versies kunnen helpen bij gepersonaliseerd onderwijs. Niet alleen door adaptieve onderwijs aan te bieden aan leerlingen maar ook leerkrachten inzicht te geven in de vorderingen van de leerlingen. Want Khan Academy is zoveel meer dan filmpjes over rekenen!

Tot ziens op De Onderwijsdagen

Tijd: 13:30u
Zaal: Diamond II
Plaats: WTC, Rotterdam
Meer informatie: www.deonderwijsdagen.nl

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Nieuw doel: Internationaal erkende Khan Academy diploma’s

In deze video legt Salman Khan in 1:29 minuut uit waarom hij internationaal erkende diploma’s zo belangrijk vindt. Aan het eind betuigt Nobelprijswinnares Malala haar steun:

Om dat doel te bereiken doet Khan Academy mee aan de zogenaamde “100&Change” wedstrijd van de MacArthur Foundation in de hoop op $100 miljoen.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Comenius subsidie: grijp je kans! (Intentieverklaring moet 7 oktober binnen zijn. )

Voor professionals in het hoger onderwijs biedt het Comeniusproject 2017 mooie kansen om een project met de Khan Academy gesubsidieerd te krijgen, zie ook www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

“Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor … onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten … Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track) … die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs … bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan: stimulerend onderwijs (vernieuwing van curriculum of werkvormen)…”
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2016, 14:00 uur, mits uiterlijk 7 oktober 2016, 14:00 uur een intentieverklaring is gediend, deze kan gemaild worden naar opro@nro.nl.

Grijp je kans zou ik zeggen!

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie