Links en documenten

Hier vind je een aantal links en documenten die je nog verder kunnen helpen bij het (leren) gebruiken van de Khan Academy.

Je kunt ook de Khan Academy folder downloaden om docenten in je omgeving te enthousiasmeren.

Onderstaande documenten kunnen naar eigen idee gebruikt en aangepast worden.
Khan toolkit zelf (EN)
Weergeven
Voor wie het Engels goed machtig is, is dit de oorspronkelijke bron waarvan deze toolkit afgeleid is.
Proeverij & Khan Challenge Een lesplan voor twee workshops van twee uur en spel voor het effectief leren inzetten van de Khan als docent
Demo omgeving coaches
Weergeven
Om ervaring op te doen in een gesimuleerde omgeving
Handleiding leerling rapportages
Weergeven
 Uitgebreide beschrijving van de rapportage data
Khan Academy Contract.docx
Weergeven Downloaden
 Door leerling te ondertekenen
Khan Academy integreren NL
Weergeven Downloaden
 Werkbestanden en handouts
Tips voor leerlingen
Weergeven Downloaden
Voorbeeld planningen
Weergeven Downloaden
Leerlingplannen (US vb)
Weergeven Downloaden
NL format downloaden

Voor TTO (EN):
Downloaden Voorbeeld
Factorising

Met deze planningsformats kunnen leerlingen plannen en bijhouden wat zij leren in en doen met de Khan Academy.
Tips van wiskunde docent Stephan
Weergeven
Stephan zet voor wiskunde vo jaar 1 en 2, per onderwerp uiteen welk materiaal aanwezig is en hoe materiaal het beste ingezet kan worden tijdens de lessen.
Wiskunde onderbouw vo Met deze leerlijn kun je bij Nederlandse onderwerpen uit de leerlijn Wiskunde voor onderbouw vo vergelijkbare stof in de Khan US vinden. Het is een lijst van video-urls en oefeningen die naar een paragraaf binnen Khan leiden.
Wiskunde B Havo 4/5 Met deze leerlijn kun je bij Nederlandse onderwerpen uit de leerlijn Wiskunde B voor havo 4 en 5 vergelijkbare stof in de Khan US vinden. Het is een lijst van video-urls die naar een paragraaf binnen Khan leiden.
Khan bij Getal en Ruimte in TTO
Downloaden
Laat zien hoe Khan en boek tezamen ingezet kunnen worden.
Khan bij Moderne Wiskunde voor TTO jaar 2
Downloaden
Laat zien hoe Khan en boek tezamen ingezet kunnen worden.
Planning rekenen / wiskunde (TTO)
Downloaden
Een planning van onderwerpen en oefenstof voor jaar 1 en 2 havo vwo, eerste deel van het jaar vooral rekenen.