Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor het gebruik van de Khan Academy

Richtlijnen voor technologie 

Elke school heeft verschillende regels en procedures met betrekking tot technologie. Leerkrachten moeten daarvan op de hoogte zijn. Zij moeten deze regels namelijk weer overbrengen op de leerlingen. Daarbij moeten de leerkrachten ook de verantwoordelijkheid over de technologie bespreken (bv. het verschil tussen school e-mailaccounts en persoonlijke e-mailaccounts, het geheim houden van wachtwoorden, etc.)
Login/accounts
Om een groot aantal accounts aan te maken en te beheren, adviseren wij Google Apps for Education. Dit is overigens ook de enige manier om leerlingen onder de 13 op de Khan Academy te registreren.
Voor overige gebruikers ondersteunen we Google en Facebook logingegevens. We hebben geen eigen login- authenticatie.
Computers en andere apparatuur
Er is geen speciale software nodig om de Khan Academy te gebruiken. De leeromgeving is geheel te gebruiken vanuit je internetbrowser. Leerlingen hebben dus toegang op computers of laptops. Maar ook op iPads of smartphones.
Voor optimaal gebruik van de Khan Academy, raden we scholen aan voor elke leerling een computer beschikbaar te hebben. Op veel scholen zijn er gedeelde laptops. Een oplossing daarvoor zagen we op andere scholen. Daar was het mogelijk voor leerlingen om eigen laptops mee te nemen.
Internetverbinding
Elk klaslokaal moet internet met een fatsoenlijke bandbreedte tot zijn beschikking hebben.
  • Toegangspunten voor internet:  Zorg ervoor dat de draadloze internetverbinding in het klaslokaal goed genoeg is als alle leerlingen tegelijk aan de Khan Academy werken.
  • Verbindingssnelheid (bandbreedte) Voor het gebruik van de Khan Academy is een breedbandverbinding nodig (~1.5 Mbps voor één computer bij het kijken van een filmpje).
YouTube filter
De filmpjes van de Khan Academy staan allemaal op YouTube. Naast de content van de Khan Academy is er op YouTube nog meer educatieve content te vinden. Er staan echter ook filmpjes op die niet geschikt zijn voor kinderen. U kunt met behulp van ‘YouTube for Schools’ uw klas beperkte toegang geven tot YouTube. Alleen de voor de klas relevante filmpjes zijn dan beschikbaar. Meer informatie over ‘YouTube for Schools’ vindt u hier.
________________________________________
Een KA notitieblok
Een notitieblok kan leerlingen helpen met het bijhouden van bekeken filmpjes, gemaakte oefeningen en doelen. Ook kunnen leerlingen er aantekeningen in maken, bijvoorbeeld tijdens het kijken van filmpjes.
________________________________________
Transparantie en verantwoording
Khan Academy biedt zowel voor leerlingen als voor leerkrachten gedetailleerde informatie over de manier waarop leerlingen leren. Wij raden u aan om leerlingen goed te informeren over hoe ze die gegevens moeten interpreteren. Daarmee kunnen ze hun vooruitgang volgen, maar ook achter hun sterke en zwakke punten komen. Leerkrachten moeten toegevoegd worden als ‘coach’ om de voortgang van een leerling te kunnen volgen. Met de gegevens kunt u heel gericht feedback en ondersteuning bieden.
________________________________________
Doelen stellen
Door het stellen van doelen houden leerlingen hun eigen leerproces in de hand. Als de doelen op het juiste niveau worden gesteld, kunnen leerlingen er in hun eigen tempo aan werken.
________________________________________
Uitleg: peer to peer (leerling naar leerling)
Peer tutoring (uitleg van een leerling aan een medeleerling) helpt de uitleggende leerling een bepaald onderwerp nog beter te begrijpen. Zijn kennis wordt bevestigd en vervolgens verdiept. De leerling die om uitleg vraagt kan vaker hulp krijgen, zélfs als de leerkracht niet beschikbaar is.
In plaats van alleen de filmpjes te kijken en de vragen te beantwoorden, raden we u aan om uw leerlingen te instrueren hoe ze medeleerlingen kunnen helpen. Een overzichtsbord met twee kolommen (‘Ik heb hulp nodig met …’ en ‘ik kan helpen met …’) kan daarbij helpen. Leerlingen schrijven hun namen en de onderwerpen in de betreffende kolommen en helpen elkaar als dat nodig is.
________________________________________
Actief luisteren
Leerkrachten kunnen hun leerlingen laten zien hoe ze actief gebruik kunnen maken van filmpjes van de KA, door:
  • Een les te geven waarin actief luisteren van belang is.
  • Leerlingen te laten oefenen met het maken van aantekeningen. Daarvoor kunt u een KA-filmpje afspelen en de leerlingen aantekeningen laten maken. Door af en toe te pauzeren of dingen te herhalen, worden leerlingen bewust van het belang van aantekeningen en hoe ze daarvan leren.
  • Leerlingen te stimuleren het filmpje te pauzeren zodra Salman Khan een probleem introduceert. Laat de leerlingen het probleem analyseren met hun notitieblok. Vervolgens mogen ze verder kijken. Achteraf kunnen de leerlingen reflecteren op hun huidige én oorspronkelijke begrip de nieuwe lesstof.
  • Leerlingen te stimuleren een begrip in eigen woorden uit te leggen. Of ze een eigen versie van een filmpje te laten tekenen nadat ze een  filmpje gezien hebben.
________________________________________
Het klaslokaal
Voor een optimaal gebruik van het KA-klaslokaal kan het nuttig zijn de volgende vragen en tips in het achterhoofd te houden.
  • Moeten de hulpmiddelen (bv. laptops) opgeladen worden tijdens de lessen? Hoe kunnen stopcontacten en verlengsnoeren veilig gebruikt worden?
  • Overweeg om delen van het klaslokaal beschikbaar te stellen voor (kleine) groepslessen, projecten, peer tutoring of stilteplekken voor individueel werk.
________________________________________
Het betrekken van ouders
Als uw leerlingen u toevoegen als coach, krijgt u met behulp van de analysetools uitgebreid inzicht in de studieresultaten van uw leerlingen. U kunt ervoor kiezen om de leerlingen te stimuleren ook hun ouders/verzorgers, broers en zussen, of andere mentoren als coach op de KA toe te voegen. Als coach kunnen zij ook toegang krijgen tot de studieresultaten en zo gemakkelijker ondersteuning bieden in het leerproces.