In oktober vond de biënnale van de European School Heads Association te Maastricht plaats. In het nieuwe ESHA magazine is het verslag te lezen van deze inspirerende bijeenkomst. Op bladzijde 28 kun je het 2e artikel vinden over de Khan Academy aan de hand van onze voorzitter, Yvonne Kleefkens.

Daarin geeft zij onder meer tips voor het inzetten van Khan Academy in je eigen onderwijs, zoals voor het zelf opdoen van inspiratie en het achterhalen en repareren van lacunes voor je gehele groep of voor individuele leerlingen en studenten.

Veel leesplezier!