Caspar Bontenbal heeft via onderzoek het effect aangetoond van Khan Academy Wiskunde bij vmbo2 leerlingen:

Uit de resultaten van zijn onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van algebraïsche expertise bij de onderzoekgroep groter is dan die van de controlegroep.

De leerlingen zijn overwegend positief over het gebruik van deze website.

Er is een trend tussen het gebruik en de ontwikkeling van algebraïsche expertise.

Geadviseerd wordt om het gebruik van Khan Academy ook in andere domeinen te onderzoeken.

Lees hier het complete rapport

growth-chart

In de periode 2013 – 2014 zijn een drietal onderzoeken gedaan naar het effect van Khan Academy op het leren van wiskunde, zowel in Chili als in Amerika door de onder meer de FSG en de SRI.

Eén van de interessante conclusies is dat niet zozeer Flipping the Classroom (video thuis bekijken) favoriet is bij docenten en lerenden, maar juist de extra oefenmogelijkheden van het adaptieve platform. Onze bevindingen bij een eerste pilot in Nederland op de basisschool wees eigenlijk hetzelfde uit: de oefenomgeving werd het meest gebruikt en gewaardeerd door de leerlingen.