Adaptief werken

Adaptief werken

Met de Khan Academy kunt u de klas opdelen in verschillende groepen, waarin leerlingen op hun eigen tempo kunnen voldoen aan de kwaliteitsnormen. 
________________________________________
Deze informatie is ook te vinden in de presentatie bij handige documenten.

1.       Over welk onderwerp of standaard zal de les gaan?
Houdt de onderwerpen of standaarden waarover de les zal gaan goed in de gaten, zodat u makkelijk naar aansluitend KA materiaal kunt zoeken in de volgende stappen.

2.       Is iedereen klaar voor de les?
Houd de vereiste stof voor de volgende les in de gaten. Gebruik de analysetools van de KA om erachter te komen of leerlingen deze stof beheersen. Als dat niet het geval is, let er dan op dat leerlingen de betreffende lesstof wel afmaken voordat ze verder gaan. Leerlingen die al wel zo ver zijn, kunnen alvast voorruit werken.

3.       Welke toetsen moeten alle leerlingen doen?
Door een lijst van toetsen voor de hele klas op te stellen, kunnen leerlingen op hun eigen tempo door de stof gaan.

4.       Hoe kunnen leerlingen doelen stellen?
Het stellen van doelen helpt de leerling om zich op geschikte onderwerpen te richten (bv. lesopdrachten of andere onderwerpen die leerlingen zich eigen willen maken). Bovendien nemen ze daardoor verantwoordelijkheid voor hun eigen leerproces. Leerlingen kunnen doelen stellen in de leeromgeving van de KA. Als coach kunt u de vorderingen volgen.

5.       Wat kan ik doen om leerlingen te helpen hun doelen te bereiken?
Deze stap helpt u na te denken hoe en wanneer u moet ingrijpen om aan de behoeften van alle leerlingen te voldoen. Dit ingrijpen kunt u baseren op de gegevens uit de analysetools van de KA. Voor ideeën over hoe u data kunt gebruiken om leerlingen te helpen hun doelen te bereiken, bekijk het onderdeel werkvormen.

6.       Hoe en wanneer zal ik de les toetsen?
Deze stap helpt u na te denken over het toetsen van een les die leerlingen in eigen tempo doorwerken.