Werkvormen

Werkvormen

Enkele strategieën om in een dynamische klassikale omgeving aan de individuele behoeften van elke leerling te voldoen.

In een ideale Khan Academy klas werken leerlingen níet in stilte op hun laptop. Klaslokalen zijn juist dynamische, sociale en informele ruimtes. Sommige leerlingen zullen een les bij de leerkracht volgen, terwijl anderen aan een project werken. Weer andere leerlingen zullen medeleerlingen uitleg geven, terwijl er ook een groep alleen aan de opdrachten werkt. Elke dag is anders. Maar er zijn een paar standaardformules die structuur geven aan de dag.

1. Een goed klassenmanagement.
2. Duidelijke verwachtingen voor de hele periode voor elke leerling.
3. Strategisch gebruik van het klaslokaal.

Met deze drie punten in het achterhoofd, kunt u gebruik maken van de educatieve strategieën hieronder.
________________________________________
Uitleg: 1-op-1 (leraar naar student)
Gebruik deze strategie, indien…
…u in de analysetools ziet dat een leerling tegen een probleem aanloopt.
…u extra begeleiding en motivatie wilt geven.
…u de voortgang van individuele leerlingen wilt checken.
…u doelen wilt stellen om prestaties te erkennen.
Voorbeelden:
Gebruik de analysetools om naar de antwoordgeschiedenis van een oefening waar een leerling problemen mee heeft te kijken. Analyseer de fouten of misvattingen. Vraag de leerling vervolgens de fouten zelf te ontdekken.
Gebruik de analysetools om naar individuele rapporten en doelen te kijken. Bespreek met de leerling hoe die zijn/haar tijd heeft doorgebracht in de leeromgeving.
________________________________________
Uitleg: peer to peer (leerling naar leerling)
Gebruik deze strategie, indien…
…een leerling kampt met een probleem, terwijl een andere leerling bedreven is in het onderwerp.
…er veel niveauverschil in een klas zit.
…leerlingen niet meer vooruit gaan als ze zelfstandig werken.
…u de vaardigheden van leerlingen wilt versterken, door ze lesstof aan anderen uit te leggen.
Voorbeelden:
Gebruik de voortgangssamenvatting in de analysetools om leerlingen aan elkaar te verbinden.
Een overzichtsbord met twee kolommen (‘Ik heb hulp nodig met …’ en ‘ik kan helpen met …’) stelt leerlingen in staat zelf hulp te bieden of te vragen.
________________________________________
Kleine groepen
Gebruik deze strategie, indien…
…u een les op maat wilt bieden om aan de behoefte van een kleine groep leerlingen te voldoen.
Voorbeelden:
Gebruik de analysetools om erachter te komen welke leerlingen behoefte hebben aan een extra les om bepaalde concepten te begrijpen.
Maak groepen op basis van het niveau van vaardigheden. Laat de leerlingen binnen de groep samenwerken om een concept beter te begrijpen.
Maak gemengde groepen met ‘experts’ in elke groep. Laat de ‘experts’ hun medeleerlingen bepaalde concepten uitleggen.
________________________________________
Projecten
Gebruik deze strategie, indien…
…u wilt dat leerlingen de lesstof leren toepassen en hun kennis verdiepen.
…u real-world vaardigheden in leiderschap, teamwork en het oplossen van problemen wilt ontwikkelen.
Voorbeelden:
Gebruik de analysetools om groepen te maken op basis van het vaardigheidsniveau. Laat iedere groep werken aan een ander project.
Wanneer leerlingen een reeks KA oefeningen afgerond hebben, laat ze dan beginnen met een soortgelijk project. Je kunt verschillende projecten voorbereiden. Laat leerlingen pas beginnen als ze eraan toe zijn.
________________________________________
Circuits
Gebruik deze strategie, indien…
…u zich op één moment op een kleine groep leerlingen wilt richten.
…u leerlingen wilt stimuleren de lesstof toe te passen en hun kennis wilt verdiepen.
…u leerlingen opnieuw wilt koppelen aan het gebruik van de KA.
Voorbeeld:
Maak verschillende stations waartussen de leerlingen kunnen rouleren, gedurende de lesperiode. (bv. Station 1: KA filmpjes kijken. Station 2: werken aan een groepsproject. Station 3: KA oefeningen maken. Station 4: overleg in een kleine groep met docent)
________________________________________
Wedstrijden
Gebruik deze strategie, indien…
…u leerlingen de mogelijkheid wilt geven te pronken met hun vaardigheden.
…u leerlingen opnieuw wilt koppelen aan een onderwerp of het gebruik van de KA.
Voorbeelden:

  • ‘Rocket Runs’

De leerkracht verdeelt de klas in teams. De leerkracht kiest een oefening, gebaseerd op de klassendata uit de analysetools. Een team krijgt drie minuten om zoveel mogelijk punten te verdienen. De andere teams kijken toe. De leerkracht laat de gescoorde punten real-live zien in het dashboard, met behulp van de analysetools. De andere teams proberen vervolgens de behaalde score in te halen. Het team met de meeste punten wint.

  • Klas vs. klas

Grafieken met de verdiende punten worden dagelijks of wekelijks geüpdatet. De klas die aan het eind van de week de meeste punten heeft wint. De leerkracht moet de punten elke week meten en weer resetten.