Arco (de Bonte) die tot nu toe de rol van secretaris van de stichting op zich nam wil zich binnen de Khan Academy meer inhoudelijk en minder bestuurlijk bezig houden. Arco staat dagelijks voor de klas en daar ligt zijn passie. Hoe kan ik kinderen beter laten leren? Arco is degene die in Nederland de Khan Academy als eerste in de klas heeft geintroduceerd met zijn project ikkhanleren. We zijn Arco bijzonder dankbaar voor wat hij tot dusverre voor de Khan Academy heeft gedaan.

Daarmee zijn we wel op zoek naar een nieuwe secretaris voor het bestuur. Naast een de gebruikelijk formele taken die daarbij horen zijn we met name op zoek naar jou als je een groot enthousiasme hebt voor onderwijs vernieuwing en daar ook actief aan bij wilt dragen. De invulling van deze mooie taak kost gemiddeld 4 uur per week. Neem contact op met Timo Kos als je bij wilt dragen aan het groot maken van de Khan Academy in Nederland en de wereld.