Flipping the classroom

Voor leerkrachten of tutoren biedt de Khan Academy prachtige overzichten in de voortgang en de studieresultaten van individuele leerlingen. Ze kunnen ook overzichten krijgen hoe de klas in zijn geheel presteert. Dat maakt het mogelijk om de instructies als huiswerk op te geven en de les ‘om te draaien’. ‘Flipping the classroom’, zoals Salman Khan het zelf noemt. Instructie wordt huiswerk en huiswerk maken gebeurt onder lestijd. Zo komt er in de les meer tijd vrij voor project- en groepsopdrachten en het geven van individuele begeleiding en feedback op maat.