Rapportages

Aanbevolen manieren om verschillende Khan Academy rapportages te gebruiken
 
Voortgangsamenvatting 
  • Tijdens de les: gebruik de filtermogelijkheid om een specifieke oefening te bekijken. Met behulp van de studentgegevens kun je bijvoorbeeld peer-tutors toewijzen (leerling-leerling uitleg). Of onderwijs in kleine groepjes organiseren voor de achterblijvers.
  • De avond of de week voor de les: controleer of er leerlingen zijn die hulp nodig hebben met specifieke opdrachten. Bereid lessen voor kleine groepjes over de betreffende opdrachten voor: stel doelen op basis van deze gegevens (bv. Aan het eind van deze week wil ik dat alle leerlingen met de status ‘nog niet gestart’, de status ‘bedreven’ achter hun naam hebben staan).
  • Meerdere weken voor de volgende les: gebruik de filter om oefeningen voor de volgende lessen op te zoeken. Gebruik de studentgegevens om te bepalen welke leerlingen op welke lesstof moeten focussen.
________________________________________
Dagelijks activiteitenrapport
  • Tijdens de les: meet hoe betrokken en actief de leerlingen in de leeromgeving zijn. U kunt deze gegevens ook projecteren op een scherm, voor transparantie van de activiteiten van de leerlingen.
  • Deelname/huiswerkinzicht: u kunt met dit rapport zien hoeveel tijd leerlingen in- en buiten de klas gebruik maken van de KA. Handig als u bijvoorbeeld een aantal uur per week opgeeft die leerlingen moeten besteden aan de KA.

________________________________________
Klassendoelen rapport

  • Tijdens de les: gebruik de filtermogelijkheden om te zien welke leerlingen moeilijkheden hebben hun doelen te bereiken. Richt uw aandacht op die leerlingen. Bijvoorbeeld door een peer-tutor toe te wijzen (leerling-leerling uitleg). Of een uitleg te geven voor een kleine groep, of zelfs individueel.
  • De avond of de week voor de les: controleer of er specifieke oefeningen zijn waar leerlingen extra uitleg bij nodig hebben. Bereid lessen voor kleine groepjes over de betreffende oefeningen voor: stel doelen op basis van deze gegevens (bv. Aan het eind van de week moet iedereen vier of meer doelen af hebben).
  • Weken voor de volgende les: als leerlingen klaar zijn, laat u leerlingen nieuwe doelen opstellen voor de volgende lessen. U kunt daaraan zien in hoeverre de leerlingen voorbereid zijn.
________________________________________
Voortgangsrapport
  • Lesplanning: gebruik dit rapport om snel te zien hoe de meerderheid van de leerlingen scoort op bepaalde oefeningen. Of gebruik de filters om te zien over welke onderwerpen de klas struikelt.
  • Persoonlijke aandacht: gebruik de filters om de voortgang van specifieke leerlingen te controleren. U kunt zien aan welke taken ze de afgelopen dagen gewerkt hebben. En waar de moeilijkheden zaten.
________________________________________
Leerlingspecifieke rapportages
Activiteitenrapport
U gebruikt dit rapport als u wilt weten hoeveel tijd een leerling besteedt aan KA. Ook kunt u zien hóe die tijd werd besteed, per dag, per week of per maand. Deze gegevens kunnen de aanleiding vormen voor een gesprek over de werkmoraal, erkenning, prestaties etc.
 
Problemen met oefeningen
Leerlingen met een specifiek probleem bij een bepaalde oefening kunt u met deze tool helpen. Alle balken stellen oefeningen voor die de leerling afgerond heeft. Door erop te klikken kunt u de gegeven antwoorden en de gebruikte hints zien.
 
Focusrapport
Dit tool geeft u inzicht in hoe leerlingen hun tijd in de leeromgeving besteden. Overzichten zijn er per dag, per week of per maand. Het laat u zien of leerlingen op schema liggen, worstelen met een probleem, of klaar zijn om verder te gaan.