Motiveren

Motiveren

Manieren waarop de Khan Academy verschillende soorten leerlingen bij de les kan betrekken.
Bekijk bij handige documenten ook de tips voor leerlingen zelf.
________________________________________
Gemotiveerde leerlingen
Deze leerlingen maken veel gebruik van de KA, ook thuis. Ze gaan met indrukwekkende snelheid door de stof. Als uw gemotiveerde leerlingen al snel door de door u voorbereidde lesstof heen zijn, heeft u hier een paar suggesties:
  • Sta uw leerlingen toe om op hun eigen tempo door nieuwe lesstof te gaan. Ze kunnen filmpjes kijken en oefeningen maken die ze leuk vinden.
  • Geef leerlingen die klaar zijn een project dat verdieping geeft aan de lesstof die ze al onder de knie hebben.
  • Verbeter de sociale vaardigheden van uw snelle leerlingen. Ze kunnen leerlingen begeleiden die nog niet zover zijn.
________________________________________
Onbetrokken leerlingen
Deze leerlingen zijn wellicht ongeïnteresseerd in de KA. Zij gebruiken de tijd achter de computer als vrije tijd en doen schijnbaar niets nuttigs.
  • Stel de oorzaak van het probleem vast. Beheerst de leerling alle vaardigheden die nodig zijn voor de oefening waaraan hij/zij werkt? Zo niet, overweeg dan om de leerling tijd te geven om de voorgaande oefeningen af te maken. Misschien is er een oorzaak buiten de school die de concentratie van de leerling beïnvloedt? Wat is het verleden van de leerling in het vak/op school?
  • Zoek prikkels en motivators. Stel passende doelen en benadruk kleine successen. Deel lesgegevens met ouders. Moedig aan en beloon vooruitgang in houding en arbeidsmoraal.
________________________________________
Afhankelijke leerlingen
Deze leerlingen kunnen hard werken, maar hebben de neiging om snel hulp te vragen. Ze zijn onzeker over hun eigen kunnen en hebben veel begeleiding nodig.
  • Leer de leerlingen bepaalde gewoonten aan, zoals het gebruik van hints. Of leer ze éérst het filmpje te kijken, alvorens met vragen naar de leerkracht te stappen.
  • Als leerlingen u vragen hun antwoorden na te kijken voordat ze hun definitieve antwoord hebben ingeleverd, moedig ze dan aan hun werk zélf twee keer te controleren. En hun werk in te leveren als ze er klaar voor zijn. Hoe meer tijd u besteedt aan het controleren van het werk van uw leerlingen, hoe minder tijd er is om nieuwe lesstof uit te leggen aan leerlingen die dat écht nodig hebben.