Een tweetalige VWO brugklas op het Farel College maakt in het kader van het Project Khan Academy in Tweetalig Onderwijs kennis met de wiskundefilmpjes en oefeningen van Khan.
Thuis hebben de leerlingen de lesstof al verwerkt, dit keer rondom driehoeken en het berekenen van de grootte van hoeken. De leerlingen hebben enkele instructiefilmpjes hierover bekeken en oefeningen gemaakt. Ze vinden het prettig werken, omdat ze zelf kunnen bepalen wanneer en in welk tempo ze de stof doornemen. Ook vinden de meeste leerlingen de uitleg op de filmpjes heel duidelijk.

De docent, Renée van den Berg, vraagt aan het begin van de les hoe dit ging, wat de leerlingen begrepen hebben van de stof en wat nog moeilijk was. Op het digibord is in een staafdiagram te zien wanneer de leerlingen hun werk gedaan hebben. De hele klas heeft het werk gemaakt. Een enkeling net nog even, in de laatste pauze! Met een ondeugend lachje belooft deze brugklasser de volgende keer eerder te beginnen.

Door middel van vragen aan de hele klas wordt het onderwerp weer even ‘opgefrist’. Wat betekent ook alweer ‘complemention’? En ‘supplemention’? Wat moet je doen als er in een som ‘calculate’ wordt gevraagd? En wat heb je nodig als er ‘measure’ staat? Steeds opnieuw stimuleert de docent de leerlingen om na te denken, hun gedachten te verwoorden en de leerstof te begrijpen. De leerlingen zijn betrokken en bij elke vraag gaan er een heleboel vingers omhoog.
Met af en toe een grapje tussendoor (Can I go to the toilet, please? I hope you can! It is: May I go to the toilet. Do you understand now?) is de sfeer gezellig en dynamisch.

Samen bekijken ze op het digibord een filmpje rond het onderwerp, waarbij de film af en toe wordt stopgezet en leerlingen de volgende stap verwoorden. Het filmpje is onderdeel van het gemaakte huiswerk en leerlingen die dit lastig vonden, stellen nu hun vragen. Ze willen graag weten hoe het precies zit. Als ‘toetje’ nog een som uit het boek, die op het bord wordt uitgewerkt.

De les wordt afgesloten met een multiplechoice-quiz via Socrative.com. Het is een herhaling van eeerdere stof. De leerlingen loggen in op de I-pad en beantwoorden vragen over de eigenschappen van een parallellogram en ruit. De deelnemers zijn verdeeld in groepjes; rood, blauw, groen en geel. Op het digibord is de score per groepje te zien. Iedereen doet z’n best; je ziet de leerlingen nadenken en zo snel mogelijk daarna op ‘false’ of ‘true’ klikken. En op het digibord kijken hoe het met de score staat. Applaus voor het gele groepje; zij hebben de meeste juiste antwoorden! De quiz wordt nabesproken en dan maakt de zoemer een eind aan deze actieve, ‘flipping lesson’.
Niet alleen interessant voor de leerlingen, maar ook voor de docent. “Want,” vertelt Renée enthousiast, “zo is lesgeven veel leuker en afwisselender! Bovendien kan ik met de leerlingen (omdat ze thuis al veel werk verzetten) dieper de stof induiken, waardoor ze meer leren en begrip ontwikkelen.”