Naast de Teacher Toolkit met tips en documenten voor leraren om het gebruik van Khan Academy in de klas te vergemakkelijken, is er nu ook de Parent Kit. Deze bevat informatiefolders, een PowerPoint en handout om aan ouders te laten zien en uit te delen. Zo kunnen scholen de ouders informeren, tijdens bijvoorbeeld een ouderavond, over hoe zij Khan Academy gebruiken in de klas.