Beste Karin den Heijer,

Als bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland concludeer je in het NRC artikel d.d. 18 mei 2016 dat er geen draagvlak onder leraren zou zijn voor Onderwijs2032. Je geeft aan dat jij en je directe collega’s dit plan geen goed idee vinden. En alleen op basis van deze steekproef concludeer je daarmee dat dit voor het hele lerarenkorps geldt? Waar was het hele lerarenkorps dan tijdens het consultatieproces  om de door hen gewenste  invulling van onderwijs2032 aan te geven? Volgens de website is er namelijk een uitgebreid traject met een brede inventarisatie en terugkoppeling geweest, zie http://onsonderwijs2032.nl/over-ons/.

Overigens lijkt, volgens  onder meer de MBO raad en verenigingen van Universiteiten en Hogescholen, het grootste bezwaar “het naar de achtergrond verdwijnen van kennis en gebrek aan bewijs voor betere aansluiting op vervolgonderwijs” te zijn. Dan kan ik iedereen in Nederland en dus ook het onderwijsveld geruststellen, want daar is een hele goede en gratis oplossing voor. De Khan Academy (www.khanacademy.org) heeft als missie alle doorlopende leerlijnen van primair tot hoger onderwijs voor rekenen, wiskunde, exacte vakken, programmeren, kunst en menswetenschappen gratis online beschikbaar te stellen. Dit via online video’s van lectures gecombineerd met een adaptieve oefenomgeving en en daar is de Khan Academy dan ook al heel ver mee. Zo ver zelfs dat in 2015 al meer dan een half miljoen Nederlandse lerenden ruim 1,25 miljoen keer buiten het reguliere onderwijs om de Engelstalige versie hebben weten te vinden en daar hun deficiënties mee hebben opgelost. Die sommigen te danken hadden aan het falen van hun leraren en docenten, zoals wij regelmatig teruggekoppeld krijgen. En het mooie is dat deze omgeving sinds enkele weken ook in het Nederlands (nl.khanacademy.org) beschikbaar is, beginnend bij rekenen en wiskunde.

Je stelt voor om het plan te laten toetsen aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem en geeft tegelijkertijd als advies er geen cent onderwijsgeld aan te verspillen. Ook dat toetsen is dus een verspilling van geld. Ik weet inderdaad een veel betere besteding van het geld: stop het in de complete vertaling van de Khan Academy naar het Nederlands.

Voorzitter van de ANBI Stichting Khan Academy Nederland
Yvonne Kleefkens