Op verzoek van de VO-raad leidt Schoolinfo het Project Leerling 2020 rond gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren. Doel is het faciliteren van de verdere ontwikkeling hiervan in het voortgezet onderwijs. De opgedane kennis zal na het project beschikbaar komen, zodat ook andere scholen en schoolbesturen hiervan gebruik kunnen maken.
Meer informatie over het projectplan Leerling 2020 vindt u op de website van Schoolinfo .

Khan Academy Proeverij in het kader van Leerling 2020
Eén van de manieren om gepersonaliseerd leren te realiseren is het inzetten van Khanacademy.org. Schoolinfo heeft Stichting Khan Academy Nederland gevraagd om middelbare scholen hiermee te ondersteunen tijdens najaar 2013. Khan Academy Nederland nodigt daarom docenten en school-/teamleiders uit om kennis te maken met Khan Academy als instrument voor gepersonaliseerd leren. Op het gebied van rekenen, wiskunde, biologie, scheikunde, natuurkunde of economie. Het doel van deze najaarsactiviteit is deelnemers te laten ervaren hoe Khan Academy werkt. Zodat zij in 2014 goed voorbereid aan de slag kunnen, mochten zij het gebruik van Khan Academy willen doorzetten.

Khan Academy NL organiseert twee workshops en geeft didactische ondersteuning aan de deelnemende scholen. Het resultaat van deze Proeverij zal worden verwerkt in o.a. nieuwe, drempelverlagende instrumenten om gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren praktisch werkbaar te maken in de klas en school.

Inhoud en tijdsduur Proeverij

  • Praktische workshop op maandag 18 nov 2013 van 15-17 uur. Op één van de deelnemende scholen, centraal gelegen. Hierin gaan deelnemers met behulp van de Docenten Toolkit  concreet aan de slag met Khan Academy en maken een ‘recept’ voor de komende vier weken.
  • Aan de slag in de praktijk met tussentijdse begeleiding (online, telefonisch en/of fysiek op school) van een didactisch adviseur. Tevens mogelijkheid tot vragen stellen gedurende de Proeverij.
  • Interactieve, resultaatgerichte workshop waarin bepaald wordt hoe Khan Academy structureel  ingezet zou kunnen worden. Datum: dinsdag 17 dec 2013 van 15-17 uur.

Meedoen?

Meldt u zich aan door een e-mail te sturen naar: pauline@khanacademy.nl
Met hierin vermeld:

  • naam, achternaam
  • functie en vakgebied waarin u lesgeeft
  • school en locatie
  • telefoonnummer van de school
  • zo mogelijk een extra telefoonnummer waaronder u bereikbaar bent

Vragen?

Kunt u stellen via: pauline@khanacademy.nl of bel: 06-54201432