Scienceguide heeft een interessant artikel geschreven over het Nationaal Hoger Onderwijs Congres waar Timo een presentatie hield over de Khan Academy en de ontwikkelingen op het gebied van Massive Open Online Onderwijs in het Hoger Onderwijs.

Interessant is de link die in het artikel wordt gelegd tussen studierendement en kwaliteit van contacttijd en de nieuwe mogelijkheden voor online zelfstudie. Tijd om het begrip onderwijstijd te moderniseren!

Zorgvuldige zelfstudie succesvol