Eind september kwamen alle coördinatoren van het tweetalig voortgezet onderwijs bij elkaar tijdens een netwerkvergadering van het Europees Platform. Khan Academy NL en Kennisnet verzorgden samen presentaties van de pilot ‘gepersonaliseerd wiskunde-onderwijs met Khan Academy’.

De coördinatoren hadden veel belangstelling voor de ervaringen van docenten tijdens de pilot. Eén van de vragen was: “Is Khan Academy gratis?“ En: “Werken de scholen die meegedaan hebben aan de pilot ook dit schooljaar weer met Khan Academy?”

Behalve de antwoorden op deze vragen was ook de sfeer tijdens de workshops positief!