Speciaal verzoek van Surf:

SURFnet bereidt dit jaar wederom een publicatie voor met ‘good practices’ gericht op Onderwijs Op Maat. Een van de focusthema’s dit jaar, is het delen en hergebruiken van open leermaterialen binnen vakcommunities. Dit zijn communities waar docenten van één bepaald vakgebied met elkaar inhoudelijk samenwerken en uitwisselen, gebruik makend van open onderwijsmaterialen.

Samen met de Special Interest Group Open Education is SURFnet nu op zoek naar case studies uit het MBO, HBO en WO. Case studies waarin open onderwijsmaterialen binnen bepaalde vakcommunities succesvol ingezet worden, bijvoorbeeld voor flexibilisering van het onderwijs (onderwijs op maat) of het uitbreiden van een gezamenlijke pool van leermaterialen.

In de best practices gaat SURFnet belangrijke ‘lessons learned’ in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van communityvorming, het creeren van een cultuur van delen en hergebruik en het motiveren van docenten. Daarnaast dienen de best practices als inspiratiemateriaal voor geïnteresseerden in open leermaterialen.

 

Maak je deel uit van, of ken je, vakcommunities die materialen van de Khan Academy, of andersoortige open onderwijsmaterialen, inzetten voor deze doeleinden? En lijkt het je leuk om mee te werken aan een publicatie hierover? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur daarvoor een e-mail naar Gijs Houwen (g.c.houwen@hr.nl ), met daarin een korte beschrijving van je good practice.

Gijs Houwen.
Kerndocent Onderwijskunde & Beroepsvorming
 
Instituut voor Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Locatie: Museumpark, kamer MP.L01.132
Aanwezig: maandag t/m vrijdag