Voor professionals in het hoger onderwijs biedt het Comeniusproject 2017 mooie kansen om een project met de Khan Academy gesubsidieerd te krijgen, zie ook www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

“Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor … onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten … Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track) … die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs … bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan: stimulerend onderwijs (vernieuwing van curriculum of werkvormen)…”
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2016, 14:00 uur, mits uiterlijk 7 oktober 2016, 14:00 uur een intentieverklaring is gediend, deze kan gemaild worden naar opro@nro.nl.

Grijp je kans zou ik zeggen!