Ons bestuurslid Mariette Siemons en lid van de Raad van Toezicht Paul Rullmann geven hun visie op toekomstbestendig onderwijs in de Hobéon Special van januari 2016. Paul zegt onder meer:

Het is belangrijker dat de adrenaline stroomt, dan dat een student alles volgens het boekje leert’.

Met het laten stromen van de adrenaline weet Khan Academy met zijn op gamification gebaseerde adaptieve leeromgeving wel raad!

GamifVb

In onze praktijk merken we hoeveel moeite docenten in het beroepsonderwijs soms hebben om aansluiting te houden bij de veranderde competenties, cultuur en ICT-vaardigheid van studenten. Maar die aansluiting is wel heel belangrijk om tot effectief onderwijs te komen.

Gelukkig weten de studenten Khan Academy wel te vinden: in 2015 is Khan Academy vanuit Nederland ruim 1,25 miljoen keer bezocht.

En Mariette geeft aan: 

Werk meer vanuit leerdoelen. Dat biedt meer mogelijkheden voor creatieve werkvormen dan het volgen van de methode.

Met het oog op 21e-eeuwse vaardigheden ziet Mariette nog een andere relevante ontwikkeling waar Khan Academy op inspeelt.

Competenties als samenwerken, creatief vermogen en communicatieve vaardigheden worden steeds belangrijker. Bij het ontwikkelen van die vaardigheden is zelfsturend vermogen een belangrijke factor. Behalve competenties als goed plannen zijn reflecteren, vertrouwen en motivatie belangrijk.

Dat ziet Khan Academy ook in en biedt de mogelijkheid om met elkaar te communiceren en vragen te stellen over onderwerpen en werkt aan het cultiveren van de Growth Mindset van studenten.

De beide volledige artikelen kun je hier lezen