Khan Academy in 6 stappen

Khan Academy gebruiken in de klas – in 6 stappen

Onderstaand stappenplan geeft in het kort weer hoe te beginnen met Khan Academy in de klas. Zie voor meer informatie de Teacher Toolkit (onder de button ‘Docent’) op deze site.

1. Oriënteer jezelf eerst op de manieren waarop je de Khan Academy kunt en wilt inzetten en speel er zelf mee zodat jij je er vertrouwd mee voelt en de mogelijkheden kent. Gebruik daarvoor de demo van de Engelstalige site. 

2. Zorg voor voldoende pc’s in de klas en een (draadloze) internetverbinding met voldoende bandbreedte. Meer uitleg vind je hier

3. Alle leerlingen maken een account aan op www.khanacademy.org en wijzen de docent aan als coach. Zie deze instructies

4. Bepaal hoe de Khan Academy ingezet zal worden in en buiten de lessen. Bespreek dit met de leerlingen. Zie ook:  Khan Academy Contract en de Checklist voor leerlingen.

Let op: Deze documenten zijn alleen toegankelijk wanneer je ingelogd bent.

5. De leerlingen werken aan hun eigen doelen op Khanacademy.org. Of de docent geeft aan welke leerdoelen binnen welke tijd behaald moeten worden. Zie: Adaptief werken of bijvoorbeeld ‘Goal’ op blz. 9 van Integreer Khan.

6. Leerlingen en docent bekijken regelmatig de Learning Analytics en passen hun activiteiten hierop aan. De docent houdt zicht op vorderingen en hiaten en past de (instructie)lessen hierop aan. Zie Handleiding leerlingrapportages