Salman Khan over de mogelijkheden die adaptief leren ons gaat bieden

Salman Khan besprak op Tedx hoe adaptief leren op basis van eigenaarschap kan leiden tot een omgekeerde piramide. Door technologie vervallen immers steeds meer banen in de basis- (handwerk) en middenlaag (informatie verwerken) van de maatschappij. In de top zitten de ondernemers, kunstenaars en researchers. Door adaptief leren kunnen we de top verbreden en iedereen weer zinvol werk geven.

 

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

KhanNL op 9 november op Onderwijsdagen 2016

De Onderwijsdagen van Kennisnet en Surf vinden dit jaar op 8 en 9 november plaats in het WTC te Rotterdam. Op de dag voor primaire onderwijs, 9 november, is ook Khan Academy Nederland aanwezig met een sessie.

Tijdens deze sessie kunnen deelnemers ervaren hoe adaptief en gepersonaliseerd Khan Academy is. Wij willen bestuurders, directeuren en leerkrachten uit het primair onderwijs laten zien hoe Khan Academy in Nederland doorontwikkeld is en hoe de Nederlandstalige versie kan helpen bij gepersonaliseerd onderwijs. Niet alleen door het adaptieve onderwijs aan te bieden aan leerlingen maar ook leerkrachten inzicht te geven in de vorderingen van de leerlingen. Want Khan Academy is zoveel meer dan filmpjes over rekenen!

Tot ziens op De Onderwijsdagen

Tijd: 13:30u
Zaal: Diamond II
Plaats: WTC, Rotterdam
Meer informatie: www.deonderwijsdagen.nl

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Nieuw doel: Internationaal erkende Khan Academy diploma’s

In deze video legt Salman Khan in 1:29 minuut uit waarom hij internationaal erkende diploma’s zo belangrijk vindt. Aan het eind betuigt Nobelprijswinnares Malala haar steun:

Om dat doel te bereiken doet Khan Academy mee aan de zogenaamde “100&Change” wedstrijd van de MacArthur Foundation in de hoop op $100 miljoen.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Comenius subsidie: grijp je kans! (Intentieverklaring moet 7 oktober binnen zijn. )

Voor professionals in het hoger onderwijs biedt het Comeniusproject 2017 mooie kansen om een project met de Khan Academy gesubsidieerd te krijgen, zie ook www.nro.nl/onderzoeksprojecten/comeniusprogramma/

“Het Comeniusprogramma biedt beurzen voor … onderwijsprofessionals met ten minste twee jaar onderwijservaring aan hogescholen en universiteiten … Met de beurs kunnen zij onderwijsinnovaties en verbeteringen doorvoeren in de context van een opleidingsonderdeel (bijvoorbeeld een cursus, leerlijn of track) … die aansluiten bij het thema Gelijke kansen in het (hoger) onderwijs … bijvoorbeeld initiatieven die bijdragen aan: stimulerend onderwijs (vernieuwing van curriculum of werkvormen)…”
 

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 november 2016, 14:00 uur, mits uiterlijk 7 oktober 2016, 14:00 uur een intentieverklaring is gediend, deze kan gemaild worden naar opro@nro.nl.

Grijp je kans zou ik zeggen!

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Gezocht door Surf: Vakcommunities die open onderwijsmaterialen inzetten

Speciaal verzoek van Surf:

SURFnet bereidt dit jaar wederom een publicatie voor met ‘good practices’ gericht op Onderwijs Op Maat. Een van de focusthema’s dit jaar, is het delen en hergebruiken van open leermaterialen binnen vakcommunities. Dit zijn communities waar docenten van één bepaald vakgebied met elkaar inhoudelijk samenwerken en uitwisselen, gebruik makend van open onderwijsmaterialen.

Samen met de Special Interest Group Open Education is SURFnet nu op zoek naar case studies uit het MBO, HBO en WO. Case studies waarin open onderwijsmaterialen binnen bepaalde vakcommunities succesvol ingezet worden, bijvoorbeeld voor flexibilisering van het onderwijs (onderwijs op maat) of het uitbreiden van een gezamenlijke pool van leermaterialen.

In de best practices gaat SURFnet belangrijke ‘lessons learned’ in kaart brengen, bijvoorbeeld op het gebied van communityvorming, het creeren van een cultuur van delen en hergebruik en het motiveren van docenten. Daarnaast dienen de best practices als inspiratiemateriaal voor geïnteresseerden in open leermaterialen.

 

Maak je deel uit van, of ken je, vakcommunities die materialen van de Khan Academy, of andersoortige open onderwijsmaterialen, inzetten voor deze doeleinden? En lijkt het je leuk om mee te werken aan een publicatie hierover? Dan komen wij graag met je in contact!

Stuur daarvoor een e-mail naar Gijs Houwen (g.c.houwen@hr.nl ), met daarin een korte beschrijving van je good practice.

Gijs Houwen.
Kerndocent Onderwijskunde & Beroepsvorming
 
Instituut voor Lerarenopleidingen
Hogeschool Rotterdam
Locatie: Museumpark, kamer MP.L01.132
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Ook de Metro laat nu weten dat de NL versie er is!

MetroNLKhan4-7-2016

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Doneren kan nu ook via onze website!

Doneren kan nu ook online via de pagina: http://www.khanacademy.nl/online-doneren/

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

De Nederlandse versie van de Khan Academy nu beschikbaar!

Na ongelooflijke inzet van de vrijwilligers, is het zover, de Nederlandstalige versie is beschikbaar en daar zijn we enorm blij mee! De gebruikersinterface en Fundamental Math zijn nu compleet vertaald:

KhanNLHomePage

We gaan natuurlijk gewoon door met het vertalen van de rest. Een enorme klus om te klaren, dat wel. Inmiddels zijn er meer dan 100.000 video’s, artikelen en oefeningen. Onze prioriteit ligt echter op de stof van primair tot onderbouw middelbaar onderwijs. En dan valt het wel weer mee.  

Khan Academy US is hard bezig alle tools rondom vertalen te verbeteren, zodat het allemaal nog sneller kan gaan en we ook beter kunnen aansluiten op de Nederlandse stof. We hopen in ons lustrumjaar 2017, wanneer we 5 jaar bestaan nog veel content meer vertaald te hebben.

Wil je ons meehelpen, stuur dan een mail naar maarten@khanacademy.nl.

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Onderwijs2032 kan niet zonder een Nederlandstalige Khan Academy!

Beste Karin den Heijer,

Als bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland concludeer je in het NRC artikel d.d. 18 mei 2016 dat er geen draagvlak onder leraren zou zijn voor Onderwijs2032. Je geeft aan dat jij en je directe collega’s dit plan geen goed idee vinden. En alleen op basis van deze steekproef concludeer je daarmee dat dit voor het hele lerarenkorps geldt? Waar was het hele lerarenkorps dan tijdens het consultatieproces  om de door hen gewenste  invulling van onderwijs2032 aan te geven? Volgens de website is er namelijk een uitgebreid traject met een brede inventarisatie en terugkoppeling geweest, zie http://onsonderwijs2032.nl/over-ons/.

Overigens lijkt, volgens  onder meer de MBO raad en verenigingen van Universiteiten en Hogescholen, het grootste bezwaar “het naar de achtergrond verdwijnen van kennis en gebrek aan bewijs voor betere aansluiting op vervolgonderwijs” te zijn. Dan kan ik iedereen in Nederland en dus ook het onderwijsveld geruststellen, want daar is een hele goede en gratis oplossing voor. De Khan Academy (www.khanacademy.org) heeft als missie alle doorlopende leerlijnen van primair tot hoger onderwijs voor rekenen, wiskunde, exacte vakken, programmeren, kunst en menswetenschappen gratis online beschikbaar te stellen. Dit via online video’s van lectures gecombineerd met een adaptieve oefenomgeving en en daar is de Khan Academy dan ook al heel ver mee. Zo ver zelfs dat in 2015 al meer dan een half miljoen Nederlandse lerenden ruim 1,25 miljoen keer buiten het reguliere onderwijs om de Engelstalige versie hebben weten te vinden en daar hun deficiënties mee hebben opgelost. Die sommigen te danken hadden aan het falen van hun leraren en docenten, zoals wij regelmatig teruggekoppeld krijgen. En het mooie is dat deze omgeving sinds enkele weken ook in het Nederlands (nl.khanacademy.org) beschikbaar is, beginnend bij rekenen en wiskunde.

Je stelt voor om het plan te laten toetsen aan het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem en geeft tegelijkertijd als advies er geen cent onderwijsgeld aan te verspillen. Ook dat toetsen is dus een verspilling van geld. Ik weet inderdaad een veel betere besteding van het geld: stop het in de complete vertaling van de Khan Academy naar het Nederlands.

Voorzitter van de ANBI Stichting Khan Academy Nederland
Yvonne Kleefkens

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie

Wiskunde, sterkteleer en filosofie gehaald dankzij Khan Academy!

Als toelichting bij een onduidelijke schoolcursus wiskunde, sterkteleer of filosofie ga je maar opzoek naar uitleg op internet. Youtube staat vol met filmpjes, Vaak onduidelijk, onverstaanbaar en niet met het gewenste niveau of toepassing.

Khan werd me ooit aangeraden tijdens een gesprek in de trein door een jongen die het gebruikte buiten school. Gewoon voor zelfstudie.

De eerste indruk was verzorgd, helder en overzichtelijk. Door de overzichtelijke indeling in hoofdstukken per thema heb je snel de stof passend bij de gewenste toepassing.

Met regelmatige korte testmomenten is het prettig en motiverend studeren.

Inhoud is goed, helder en met een volgbaar tempo verteld.

De presentatie met paint-achtig schrijfwerk word soms wat chaotisch en kan misschien beter. Al is met iemand meekijken die zelf dingen opschrijft terwijl hij vertelt misschien juist wel goed voor het leerproces.

Khan is zeker een aanrader, ook medestudenten waren er mee geholpen.

Hgr Rense, student architectuur en bouwkunde

Geplaatst in Nieuws | Plaats een reactie