Positief klimaat

Positief klimaat in de klas

Strategieën voor het creëren van een leerklimaat waarin leerlingen op hun eigen tempo kunnen werken, verantwoordelijkheid dragen voor hun taken en elkaar ondersteunen dragen allemaal bij tot het succesvol werken met de Khanacademy.
________________________________________
Het begin van het schooljaar
Contracten
Het jaar starten met een expliciet klassencontract helpt bij het vaststellen van normen en het stellen van verwachtingen. Om waarden als individuele verbetering, hard werken en kameraadschap te kweken, kunt u de volgende punten opnemen in het contract:
  • We leren allemaal op ons eigen tempo.
  • We nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen leerproces, en doen ons uiterste best.
  • We helpen elkaar. Als een medeleerling problemen heeft met een onderdeel dat we al kennen, helpen we deze medeleerling.
Zie ook bij handige documenten
Discussies 
Bij de introductie van Khan Academy stimuleerden sommige leerkrachten hun leerlingen na te denken over hoe de KA het leren kan veranderen in vergelijking met eerdere lessen. Tijdens dit gesprek kunnen leerkrachten misvattingen rechtzetten. Bovendien kunnen ze potentiele kansen en uitdagingen voor de leerlingen vinden. Bijvoorbeeld door snelle leerlingen creatief te laten nadenken over de lesstof.
  • Deze discussie zou kunnen leiden tot het klassencontract (zie hierboven). In de praktijk kan een gesprek zowel formeel als informeel zijn. Vragen die aan bod kunnen komen in zo’n gesprek:
  • Denk na over de vorige lessen. Hoe zou je ervaring anders of hetzelfde kunnen zijn als een medeleerling uit dezelfde les?
  • Wat zijn de voordelen van het gebruik van de leeromgeving van de KA?
  • Wat zijn de knelpunten waar we mee te maken krijgen bij het gebruik van de KA? Hoe kunnen we die problemen oplossen?
________________________________________
Door het jaar heen
Deze strategieën kunnen helpen het leerklimaat te onderhouden en te versterken door het jaar heen.
Lof 
Leerkrachten kunnen klassenstandaarden als hard werken en individuele vooruitgang versterken door complimenten te geven aan leerlingen die extra goed hun best doen. Een aantal strategieën die we gezien hebben:
  • Het stimuleren van spontaan applaus in de hele klas als een leerling een bijzonder doel realiseert.
  • Leerlingen hun prestaties of uitdagingen van de afgelopen dag of week laten delen.
  • Goede studenten gebruiken om medeleerlingen lesstof uit te leggen.
Individuele vooruitgang belonen
Leerkrachten kunnen het belang van individuele vooruitgang laten zien door leerlingen op basis van hun eigen doelen in de delen (in ieder geval gedeeltelijk), in plaats van uitsluitend op kwaliteitsniveau.
Door de nadruk te leggen op individuele vooruitgang in plaats van op kwaliteitsniveau, zullen sommige leerlingen snel door de stof heen gaan. Anderen zullen de gaten in hun kennis gaan opvullen in plaats van zich te richten op de kwaliteitsnormen. Op korte termijn zullen deze leerlingen minder goed presteren op ‘niveautoetsen’, maar uiteindelijk worden zij betere studenten, doordat ze een brede basis leggen.